DZIAŁAMY W KONSORCJUM

fingrow enterprise support biznes inwestycje

FINGROW MANAGEMENT SP. Z O.O. należy do grupy FINGROW CONSULTING GROUP SA

foto główna
PFRON BEZ BARIER!

Pomagamy firmom realizować efektywne i dochodowe strategie z poszanowaniem relacji międzyludzkich oraz interesów społecznych.

Jesteśmy partnerem dla przedsiębiorców, którzy w codziennej działalności uwzględniają społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR -ang. Corporate Social Responsibility); są otwarci na aktywizację osób niepełnosprawnych oraz chcą poprawić efektywność kosztową przedsiębiorstwa.

Grupa

Fingrow Consulting Group to grupa spółek zrzeszających najwyższej klasy specjalistów i funkcjonujących w różnych obszarach biznesu.

 

Działamy w wielu branżach, m.in. finansów i rachunkowości, nieruchomości, ubezpieczeń, motoryzacji, handlu, badań konsumenckich. Realizujemy projekty deweloperskie i pozyskujemy finansowanie dla naszych klientów. Na szczególną uwagę z punktu widzenia prowadzenia i rozwoju biznesu zasługuje spółka o charakterze holdingowo-inwestycyjnym Biznes Inwestycje SA, która obsługuje firmy w fazie restrukturyzacji i inwestuje w godne zaufania, perspektywiczne spółki. Dofinansowanie przedsiębiorstw odbywa się z zarządzanego przez nas funduszu.

 

 

 

Współpracując z nami, masz pewność, że Twój biznes jest w dobrych rękach.

Poznaj naszą grupę!
optymalizacja kosztów z tytułu zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz ich rekrutacja.
pozyskiwanie finansowania, leasing, faktoring, współpraca z bankami.
zarządzanie procesem restrukturyzacji w firmie klienta.
doradztwo w ubezpieczeniach.
zarządzanie nieruchomościami.
doradztwo w nieruchomościach.
pośrednictwo w handlu krajowym i międzynarodowym.
doradztwo w marketingu, promocji firm, reklamie, rebrandingu.
audyty, wywiad gospodarczy i detektywistyczny, wdrażanie RODO.
długoterminowy wynajem samochodów.
zakup wierzytelności w procesie restrukturyzacji.
rekrutacja pracowników z Ukrainy oraz z innych krajów.
biznesowe rozwiązania dla inwestujących w Polsce i na Ukrainie.
handel z partnerami z krajów wschodnich.
realizacja projektów deweloperskich we wszystkich jego fazach.