W SKŁAD GRUPY FINGROW WCHODZI FUNDUSZ INWESTYCYJNY

biznes inwestycje

FINGROW MANAGEMENT SP. Z O.O. należy do grupy FINGROW CONSULTING GROUP SA

foto główna
PFRON BEZ BARIER!

Pomagamy firmom realizować efektywne i dochodowe strategie z poszanowaniem relacji międzyludzkich oraz interesów społecznych.

Jesteśmy partnerem dla przedsiębiorców, którzy w codziennej działalności uwzględniają społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR -ang. Corporate Social Responsibility); są otwarci na aktywizację osób niepełnosprawnych oraz chcą poprawić efektywność kosztową przedsiębiorstwa.

O nas

Naszą misją jest tworzenie warunków sprzyjających prowadzeniu biznesu i jednocześnie integracji środowiska osób niepełnosprawnych. Wspieramy firmy w tworzeniu nowoczesnych miejsc pracy dla osób o różnym stopniu niepełnosprawności. Nasz zespół to grono doświadczonych specjalistów świadomych wyzwań stojących przed przedsiębiorcami w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wykorzystując nasze know-how, przełamujemy bariery i trudności, stajemy się łącznikiem pomiędzy pracownikami z niepełnosprawnością a przedsiębiorcami.  
 

 

Tylko niektóre z Twoich korzyści ze współpracy z nami:

  • Poprawisz wynik finansowy swojej firmy dzięki pozyskanym dofinansowaniom oraz znacznemu obniżeniu kosztów.
  • Pomożesz osobom niepełnosprawnym wejść na rynek pracy.
  • Pozyskasz lojalnych i oddanych pracowników.
  • Staniesz się firmą otwartą na różnorodności społeczne.
  • Zbudujesz pozytywny wizerunek swojego przedsiębiorstwa.
  • Pozyskasz usługodawcę, którego wynagrodzenie jest wyłącznie częścią Twoich korzyści.

 

Nasz unikatowy model współpracy to gwarancja sukcesu.

 

Fingrow Consulting Group to grupa wyspecjalizowanych spółek oferujących kompleksową pomoc przedsiębiorstwom. Główne kierunki działania grupy to rozwój biznesu, restrukturyzacja i optymalizacja firm oraz wsparcie w wejściu na inne rynki. Naszą misją jest pomoc firmom znajdującym się w pogorszonej sytuacji finansowej. Korzystając z wiedzy oraz doświadczenia szerokiego grona ekspertów, opracowujemy całkowity i spójny wizerunek przedsiębiorstwa. Podstawę naszej kultury organizacyjnej stanowią działania opierające się na komplementarności.

 

Fingrow Consulting Group działa w grupie z Biznes Inwestycje Plus Alternatywną Spółką Inwestycyjną SA (BI Plus ASI SA), spółką inwestycyjną wpisaną do rejestru zarządzających Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych (ASI) pod numerem PLASI000239 prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Strategia BI Plus ASI SA zakłada połączenie dedykowanego finansowania dłużnego dla przedsiębiorstwa z ustalonym poziomem kontroli operacyjnej w trakcie procesu inwestycyjnego, co czyni z BI Plus ASI SA aktywnym inwestorem finansowym. BI Plus ASI SA posiada gwarancję Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego na kwotę w wysokości 100 mln euro do portfela inwestycyjnego 140 mln euro, co gwarantuje zwrot 70% wartości udzielonego finansowania.

 

Grupa Fingrow specjalizuje się w przygotowywaniu przedsięwzięć komercyjnych dla inwestorów z różnych branż, zainteresowanych prowadzeniem działalności w oparciu o szczegółowo opracowane modele biznesowe. Współpracując z bankami, nasza grupa realizuje w firmach kompleksowy program naprawczy, kładąc nacisk na restrukturyzację i rebranding. Podupadające małe i średnie firmy ratuje w ramach współpracy z bankami. Działając na mocy udzielonego pełnomocnictwa i w oparciu o zapisane w umowie udziały (udzielone jedynie na czas trwania restrukturyzacji), Fingrow Consulting Group wdraża nową strategię obejmującą aspekty finansowe, wizerunkowe oraz marketingowe. Doradzamy również w zakresie inwestowania i finansowania nieruchomości.

 

Założycielką i prezesem grupy Fingrow jest Oksana Yarema posiadająca wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu dużymi projektami biznesowymi, kompleksowym doradztwie i opracowywaniu strategii rozwoju przedsiębiorstw oraz w restrukturyzacji marek.