W SKŁAD GRUPY FINGROW WCHODZI FUNDUSZ INWESTYCYJNY

biznes inwestycje

FINGROW MANAGEMENT SP. Z O.O. należy do grupy FINGROW CONSULTING GROUP SA

foto główna
PFRON BEZ BARIER!

Pomagamy firmom realizować efektywne i dochodowe strategie z poszanowaniem relacji międzyludzkich oraz interesów społecznych.

Jesteśmy partnerem dla przedsiębiorców, którzy w codziennej działalności uwzględniają społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR -ang. Corporate Social Responsibility); są otwarci na aktywizację osób niepełnosprawnych oraz chcą poprawić efektywność kosztową przedsiębiorstwa.

Rekrutacja

W Fingrow Management poprzez różnorodne działania realizujemy politykę aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Jednym z zakresów naszej działalności jest prowadzenie rekrutacji pracowników niepełnosprawnych na rzecz naszych klientów. Dzięki prowadzonym projektom umożliwiamy osobom niepełnosprawnym zdobywanie doświadczenia zawodowego; aktywizację zawodową oraz podnoszenie kompetencji. W każdym projekcie możemy zaoferować stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę.

 

Szerokie spektrum działalności naszych klientów umożliwia nam przedstawianie kandydatom różnorodnych ofert pracy, również pracy zdalnej, którą mogą Państwo wykonywać w miejscu zamieszkania. Bogate doświadczenie w prowadzeniu procesów rekrutacji sprawia, że jesteśmy w stanie rekomendować pracodawcom kandydatów o różnych kwalifikacjach i kompetencjach. W całym okresie zatrudnienia świadczymy wsparcie dla zatrudnianych u naszych klientów pracowników niepełnosprawnych, uczestniczymy w delegowaniu zadań, sprawach pracowniczych.

 

W przypadku zainteresowania kontaktem z naszej strony w związku z prowadzonymi projektami mogą Państwo skontaktować się z nami, przesyłając swoje CV na adres: rekrutacja@fingrow-group.com

 

Jeśli chcą Państwo zostawić swoją aplikację w naszej bazie, żebyśmy mogli skontaktować się w przypadku pojawienia się nowych ofert pracy, prosimy o dołączenie do CV poniższej klauzuli:

 

Wyrażam dobrowolną i świadomą zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę FINGROW MANAGEMENT Sp. z o. o. w trybie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celu przeprowadzenia przyszłych i potencjalnych rekrutacji.

Specjalista ds. kontaktu z klientem

Specjalista ds. kontaktu z klientem

Pracownik Zdalny w Dziale Kadr

Pracownik Zdalny w Dziale Kadr

Asystent / Asystentka Dyrektora

Asystent / Asystentka Dyrektora

Konsultant telefoniczny

Konsultant telefoniczny