W SKŁAD GRUPY FINGROW WCHODZI FUNDUSZ INWESTYCYJNY

biznes inwestycje

FINGROW MANAGEMENT SP. Z O.O. należy do grupy FINGROW CONSULTING GROUP SA

foto główna
PFRON BEZ BARIER!

Pomagamy firmom realizować efektywne i dochodowe strategie z poszanowaniem relacji międzyludzkich oraz interesów społecznych.

Jesteśmy partnerem dla przedsiębiorców, którzy w codziennej działalności uwzględniają społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR -ang. Corporate Social Responsibility); są otwarci na aktywizację osób niepełnosprawnych oraz chcą poprawić efektywność kosztową przedsiębiorstwa.

Grupa

Fingrow Consulting Group to grupa spółek funkcjonujących w różnych obszarach biznesu i zrzeszających najwyższej klasy specjalistów.

 

 

optymalizacja kosztów z tytułu zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz ich rekrutacja.
pozyskiwanie finansowania, leasing, faktoring, współpraca z bankami.
zarządzanie procesem restrukturyzacji w firmie klienta.
doradztwo w ubezpieczeniach.
zarządzanie nieruchomościami.
pośrednictwo w nieruchomościach.
pośrednictwo w handlu krajowym i międzynarodowym.
doradztwo w marketingu, promocji firm, reklamie, rebrandingu.
audyty, wywiad gospodarczy i detektywistyczny, wdrażanie RODO.
długoterminowy wynajem samochodów.
zakup wierzytelności w procesie restrukturyzacji.
rekrutacja pracowników z Ukrainy oraz z innych krajów.
przeniesienie biznesu pomiędzy Polską a Ukrainą.
biznesowe rozwiązania dla Białorusinów.
realizacja projektów deweloperskich we wszystkich jego fazach.
 
 
Enterprise Support to nasz strategiczny partner. Korzystamy z audytów księgowych i wsparcia księgowego ekspertów tej spółki przy projektach, które prowadzimy u naszych klientów. Enterprise Support oferuje nam kompleksowe doradztwo oraz profesjonalną księgowość w kwestiach takich jak rachunkowość poparta audytami biegłych rewidentów.