W SKŁAD GRUPY FINGROW WCHODZI FUNDUSZ INWESTYCYJNY

biznes inwestycje

FINGROW MANAGEMENT SP. Z O.O. należy do grupy FINGROW CONSULTING GROUP SA

foto główna
PFRON BEZ BARIER!

Pomagamy firmom realizować efektywne i dochodowe strategie z poszanowaniem relacji międzyludzkich oraz interesów społecznych.

Jesteśmy partnerem dla przedsiębiorców, którzy w codziennej działalności uwzględniają społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR -ang. Corporate Social Responsibility); są otwarci na aktywizację osób niepełnosprawnych oraz chcą poprawić efektywność kosztową przedsiębiorstwa.

FAQ

Ile kosztuje wycena?

Wycena jest w pełni darmowa, na bazie informacji o ilości zatrudnionych osób w firmie przygotujemy dla Ciebie wstępną kalkulację możliwej oszczędności.

 

Jaką oszczędność mogę uzsyskać poprzez zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami?

Oszczędność zależy od obecnego stanu zatrudnienia etatach. Skontaktuj się z nami, już podczas pierwszej rozmowy mając dane o ilości zatrudnionych będziemy mogli niezobowiązująco wstępnie wyliczyć oszczędność. Każdy brakujący etat osoby niepełnosprawnej (poz. 32 w DEK 1-0) powoduje wpłątę pfron na poziomie ok. 2 113 zł miesięcznie. Oszczędności sięgają od kilkuset tysięcy do nawet kilku milionów w skali roku.

 

Czy projekty wdrażacie w całej Polsce?

Tak, działamy w całej Polsce.

 

Ile trwa wdrożenie projektu?

Dużo zależy od specyfiki (ilości zatrudnianych osób, stanowisk itp.) jednak w większości przypadków projekt rekrutacji od 10 do 20 osób możemy zamknąć w przeciągu miesiąca od zawarcia umowy.

 

Jak przebiega wdrożenie?

Na wstępie przygotowujemy ofertę; zawieramy umowę; ustalamy zakres obowiązków pracowników, przeprowadzamy rekrutację. Po zatrudnieniu koordynujemy pracę nowozatrudnionych i pośredniczymy w kwestiach kadrowych.

 

Czy zatrudnienie osób niepełnosprawnych wiąże się z kontrolą z PFRON lub PIP?

Zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych w firmie nie wiąże się kontrolą ze strony PFRON ani PIP. Nie ma już także prawnego obowiązku zgłaszania zatrudnienia osób niepełnosprawnych

 

Jak wyglądają formalności zatrudnienia osób niepełnosprawnych?

Nie różnią się od zatrudnienia pracownika bez orzeczenia. Pracownik przechodzi badania wstępne, lekarz wydaje orzeczenie dopuszczające do pracy na danym stanowisku a w pierwszym dniu pracy pracownik przechodzi szkolenie BHP. Pośredniczymy również w organizacji badań i szkoleń.

 

Jakie są korzyści z zatrudnienia osób niepełnosprawnych?

Oprócz pozytywnego wizerunku firmy, aktywizacji osób niepełnosprawnych firma może zmniejszyć wpłaty PFRON oraz uzyskać dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (obecnie nawet do wysokości 3150 zł miesięcznie)

 

W jaki sposób sprawować nadzór nad pracownikami zdalnymi?

W tym zakresie oferujemy pełne wsparcie polegając na naszym bogatym doświadczeniu przy współpracy zdalnej. Mamy w tym doświadczenie i wiemy jak organizować pracę w takiej formie aby była jak najbardziej efektywna. Wspieramy klientów zarówno w oddelegowaniu jak i rozliczeniu zadań zleconych do pracowników zdalnych.

 

Czy zatrudnienie pracowników zdalnych wiąże się z dodatkowymi kosztami/ formalnościami?

Wystarczy dopuszczenie w regulaminie pracy możliwości Telepracy. W tym zakresie udostępniamy sprawdzone wzory dokumentów. Koszty są minimalizowane ponieważ nie ma konieczności zapewniania miejsca do pracy.

 

Czy obniżenie wpłaty PFRON spowoduje w firmie  kontrolę PFRON?

Nie. Ustawodawca sam wprost wymaga zatrudnienia osób niepełnosprawnych zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.  Brak konieczności uiszczania wpłat oznacza po prostu spełnienie wymogu ustawy i nie powoduje kontroli.

 

Jakie będę miał dodatkowe obowiązki związane z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych?

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych nie rodzi żadnych dodatkowych obowiązków sprawozdawczych czy formalności. Zatrudnienie podlega wszystkim regulacją KP tak jak zatrudnienie osób bez orzeczonej niepełnosprawności.

 

Co zmieni się w dokumentacji składanej do PFRON po zatrudnieniu osób niepełnosprawnych?

W przypadku osiągnięcia wskaźnika zatrudnienia 6% osób niepełnosprawnych zmieni się tylko rodzaj dokumentu składanego co miesiąc do PFRON ( z DEK1-0 na INF -1)

 

Czy osoby niepełnosprawne częściej korzystają z L4?

Z naszego wieloletniego doświadczenia wynika że wręcz przeciwnie. Pracownik pracujący zdalnie z domu nie korzysta z L4 w przypadku np. przeziębienia ponieważ i tak pracuje z domu.

 

Jakie dodatkowe uprawnienia ma pracownik niepełnosprawny?

Po przepracowaniu roku od momentu stwierdzenia niepełnosprawności przysługuje mu dodatkowe 10 dni urlopu tzw. rehabilitacyjnego. Norma czasu pracy osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności jest nieznacznie krótsza i wynosi 7 h na dobę. Przysługuje również dodatkowa przerwa 15-minutowa.

 

W jaki sposób poprawnie udokumentować istnienie stopnia niepełnosprawności?

Wystarczy orzeczenie o niepełnosprawności, weryfikacja dokumentacji jest po naszej stronie.

 

Skąd bierzecie kandydatów?

Współpracujemy z fundacjami, posiadamy własną bazę kandydatów oraz przeprowadzamy regularne procesy rekrutacji. W przypadku poszukwiania specjalistów pracujemy także na zasadzie head-huntingu.

 

Chciałbym zatrudnić pracowników na miejscu, czy możecie mi pomóc?

Oczywiście, zapraszamy do kontaktu podejmujemy się również rekrutacji do pracy stacjonarnej. Z uwzględnieniem specyfiki pracy oraz warunków zatrudnienia będziemy mogli przedstawić odpowiednich kandydatów.

 

Szukam tylko specjalistów (grafików, projektantów, programistów), czy możecie mi pomóc?

Pośród osób niepełnosprawnych jest dużo pracowników wysoko wykwalifikowanych. Skontaktuj się z nami, w ramach naszych projektów rekrutowaliśmy także wysoko wyspecjalizowanych pracowników: programistów, grafików, tłumaczy.

 

Co jeśli zatrudniony pracownik zrezygnuję/rozwiąże umowę?

Bezpłatnie zrekrutujemy kolejną osobę.

 

Na jakie stanowiska mogę zatrudnić osoby niepełnosprawne pracujące zdalnie?

Pracownicy zdalni mogą pracować praktycznie dla każdego działu firmy. Mamy projekty, w których praktycznie każdy dział firmy zatrudnił takich pracowników. W dziale finansowym zajmują się wprowadzaniem danych z faktur;w dziale handlowym umawiają spotkania i tworzą bazy klientów; w dziale HR zamieszczają ogłoszenia i kontaktują się z kandydatami, w działach administracji zajmują się wprowadzaniem danych. Możliwości są nieograniczone, mamy w tym doświadczenie i zawsze we współpracy z klientem odnajdujemy obszary, w których można zaangażować pracowników niepełnosprawnych.