W SKŁAD GRUPY FINGROW WCHODZI FUNDUSZ INWESTYCYJNY

biznes inwestycje

FINGROW MANAGEMENT SP. Z O.O. należy do grupy FINGROW CONSULTING GROUP SA

foto główna
PFRON BEZ BARIER!

Pomagamy firmom realizować efektywne i dochodowe strategie z poszanowaniem relacji międzyludzkich oraz interesów społecznych.

Jesteśmy partnerem dla przedsiębiorców, którzy w codziennej działalności uwzględniają społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR -ang. Corporate Social Responsibility); są otwarci na aktywizację osób niepełnosprawnych oraz chcą poprawić efektywność kosztową przedsiębiorstwa.

Obniżenie wpłat PFRON

Fingrow Management pomaga skutecznie obniżyć koszty działalności firm zatrudniających osoby niepełnosprawne.

 

Przedsiębiorca zatrudniający co najmniej 25 osób, który nie osiąga wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych na poziomie 6%, musi obowiązkowo dokonywać comiesięcznej wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) równej iloczynowi liczby pracowników niepełnosprawnych „brakujących” do osiągnięcia wymaganych 6% oraz 40,65% przeciętnego wynagrodzenia.

 

Rozliczenia z PFRON stanowią problem dla wielu przedsiębiorców. Nasi specjaliści przeprowadzą ich kompleksowy audyt księgowy, wykryją ewentualne błędy (powodujące często niedopłaty i odsetki karne), a także zaproponują sposoby redukcji wpłaty z tytułu niewystarczającego dostosowania liczby zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Sugerowane rozwiązania poparte są szeregiem analiz prawnych mających na celu zapewnienie zgodności z przepisami prawa.

 

Case study: optymalizacja wpłat na PFRON i oszczędności dla przedsiębiorcy

 

Poprzez przeprowadzenie restrukturyzacji kosztów PFRON pracodawca może wygenerować znaczące oszczędności.

 

Przykład

 

Firma zatrudniająca 500 osób:
- obowiązek miesięcznej wpłaty na rzecz PFRON w wysokości 59 313 zł
- roczna wpłata dla PFRON to aż 711 756 zł

 

Poprzez nasze rozwiązanie przedsiębiorca może całkowicie wyeliminować wpłatę oraz uzyskać oszczędności na poziomie kilkuset tysięcy złotych w skali roku. Dokonana przez nas analiza i wdrożenie projektu umożliwiają uzyskanie efektu w postaci całkowitego zniesienia powyższych wpłat w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Restrukturyzację kosztów PFRON można przeprowadzić na dwa sposoby:

 

1. Korzystając z obniżeń z tytułu zakupu usługi od firmy uprawnionej do udzielania takich obniżeń – TYLKO do wysokości 50% wpłaty należnej do PFRON.

 

2. Zatrudniając osoby niepełnosprawne i spełniając wymogi ustawowe. Nasza usługa poprzez zatrudnienie osób niepełnosprawnych daje możliwość zniesienia 100% wpłaty do PFRON.

 

Rekrutacja osób niepełnosprawnych wydaje Ci się skomplikowana? Pozwól, że cały proces zrealizujemy za Ciebie. Gwarantujemy pełny outsourcing usługi, od rekrutacji po wsparcie pracodawcy podczas delegowania zadań.

 

Skontaktuj się z nami, a przedstawimy szczegółowy zakres naszych możliwości: 22 504 07 20.

Kalkulator oszczędności PFRON

Sprawdź ile Twoja firma może zaoszczędzić dzięki optymalizacji wpłat PFRON

W kalkulatorze proszę wpisać tylko ilość etatów (nie osób) łącznie oraz ilość etatów osób niepełnosprawnych

Ilość etatów łącznie w firmie:

Ilość etatów osób niepełnosprawnych zatrudnionych obecnie w firmie:

Ilość brakujących etatów osób niepełnosprawnych w firmie:

Wpłata należna do PFRON miesięcznie:

Wpłata należna do PFRON roczna:

Możliwa oszczędność miesięczna:

Możliwa oszczędność roczna:

Kalkulator wylicza obowiązkową wpłatę PFRON z bardzo dużą dokładnością jednak w celu przygotowania kalkulacji i oferty prosimy o przesłanie do nas deklaracji DEK 1-0 za ostatni miesiąc.